Po sliki izdelan plašč za Mestni muzej Ljubljana.

https://unikatni-kostumi.si/