Rekonstrukcija rokavcev po knjigi Marije Makarovič – Narodna nošnja Gorenjsko-Rateče